วันอาทิตย์ที่ 10 กรกฎาคม พ.ศ. 2554

ดร.สุชาติ รัตนปราการ

ดร.สุชาติ รัตนปราการ
ประวัติส่วนตัว
          เกิดเมื่อ 18 พฤศจิกายน 2452 คู่สมรสชื่อนางเล็ก รัตนปราการ มีบุตร – ธิดารวม 4 คน

ประวัติการศึกษา
          ประถมศึกษา จากโรงเรียนมหาวชิราวุธ จังหวัดสงขลา(พ.ศ.2459-2463) ศึกษาภาษาจีนจากโรงเรียนเจ๋งเต็กสงขลา

ประวัติการทำงานและผลงาน
          ประกอบอาชีพธุรกิจตั้งแต่เป็นพนักงาน เป็นผู้จัดการ เป็นประธานกรรมการบริษัทถึง 3 บริษัท

ผลงานด้านสังคม
- เป็นเหรัญญิกและผู้จัดการโรงเรียนฮั่วเชียวสงขลา สมาชิกเทศบาลเมืองสงขลา เหรัญญิกสภาคมนักเรียนเก่ามหาวชิราวุธจังหวัดสงขลา
- ร่วมก่อตั้งและเป็นประธานมูลนิธิ “สงขลามูลนิธิ” นายกสมาคมยุวพุศธิกสมาคมแห่งประเทศไทยสาขาสงขลา เหรัญญิกสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์สงขลา
- ประธานกรรมการมูลนิธิกรมหลวงสงขลานครินทร์สงขลา ประธานกรรมการศึกษาโรงเรียนวิเชียรชมสงขลา
- ประธานมูลนิธิมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ฯลฯ

เกียรติคุณที่ได้รับ
- เครื่องราชอิสริยาภรณ์สูงสุด ชั้นจตุรถาภรณ์ช้างเผือก ปริญญาศิลปศาสตร์ดุษฎีบัณฑิตกิตติมาศักดิ์สาขาบริหารธุรกิจจากมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒสงขลา
- ปริญญาบริหารธุรกิจดุษฎีบัณฑิตกิตติมาศักดิ์จากมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

ความผูกผันที่มีต่อโรงเรียนมหาวชิราวุธ
          อดีตเหรัญญิกสภาคมนักเรียนเก่ามหาวชิราวุธจังหวัดสงขลา สร้างอาคารโรงพละศึกษารัตนปราการเมื่อ พ.ศ.2503 ดูแลปรับปรุงซ่อมแซมตลอดมาจนถึงปัจจุบัน ทายาทจัดตั้งกองทุน“สุชาติ รัตนปราการ” ในมูลนิธิมหาวชิราวุธ จังหวัดสงขลา

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น