วันอาทิตย์ที่ 10 กรกฎาคม พ.ศ. 2554

หลวงประเวศวุฒฑศึกษา

 หลวงประเวศวุฒฑศึกษา
( นายประเวศ จันทนยิ่งยง )

ประวัติส่วนตัว
          เป็นบุตรคนที่ 7 ของนายเจ็ด – นางหยง   จันทนยิ่งยง เกิดเมื่อ 20 กุมภาพันธ์ 2443
เขตภาษีเจริญ สมรสกับคุณชื่นจิตต์ เกศาศรัย มีบุตร 1 คน คือ คุณจักรวินท์ จันทนยิ่งยง สมรสครั้งที่ 2 (ภายหลังคุณชื่นจิต ถึงแก่กรรม) กับคุณมัทรี   ชลานุเคราะห์ มีบุตร – ธิดา 3 คน

ประวัติการศึกษา
- ระดับมัธยมศึกษา โรงเรียนวัดอัปสรสวรรค์ โรงเรียนวัดนวลนรดิศ โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย
- ระดับอุดมศึกษา วิทยาลัยครูบ้านสมเด็จเจ้าพระยา
-Winchester Training College
- Royal College of Science
- University College of London ประเทศอังกฤษ

ประวัติการทำงาน
- 23 พฤศจิกายน 2471 – 73 อาจารย์โรงเรียนมัธยมวัดปทุมคงคา
- 5 มิถุนายน 2473 อาจารย์ใหญ่โรงเรียนมหาวชิราวุธ สงขลา
- 8 พฤศจิกายน 2473 รับพระราชทานบรรดาศักดิ์เป็นหลวงประเวศวุฒฑศึกษา
- 21 มีนาคม 2476 หัวหน้าแผนกโรงเรียนรัฐบาล กระทรวงศึกษาธิการ
- 2482 หัวหน้ากองโรงเรียนรัฐบาลกรมสามัญศึกษา
- 2485 ผู้อำนวยการร้านศึกษาภัณฑ์พานิช (คนแรก)
- 2486 ผู้ช่วยอธิบดีกรมสามัญศึกษา
- 2488 ผู้ช่วยปลัดกระทรวงศึกษาธิการ
- 2489 อธิบดีกรมพลศึกษา
- 2493 ลาออกจากราชการ
- 16 กุมภาพันธ์ เลขาธิการคุรุสภา ริเริ่มงานของคุรุสภาหลายอย่าง ซึ่งมิเคยมีมาก่อน อาทิ งานส่งเสริม- วิทยฐานะครู เป็นต้น

ผลงานดีเด่นในโรงเรียนมหาวชิราวุธ
- พัฒนาโรงเรียนจนเป็นที่สรรเสริญ ของผู้ใต้บังคับบัญชาและประชาชนในจังหวัดสงขลา เช่น พัฒนางานวิชาการ การกีฬา จริยธรรม
- กำหนดให้เครื่องแบบสีน้ำเงิน – ขาวเป็นสีประจำโรงเรียน ส่งเสริมระบอบประชาธิปไตย ฯลฯ
     
        แม้ท่านจะจากมหาวชิราวุธไปแล้วก็ยังผูกพันอยู่กับโรงเรียน มาร่วมกับกิจกรรมของโรงเรียนทุกครั้งที่มีโอกาส ท่านถึงแก่กรรมเมื่อ 14 กรกฎาคม 2428 อายุ 86 ปี

1 ความคิดเห็น:

  1. เป้นนักเรียนเก่ามหาวชิราวุธใช่ไหมคะ แต่ทำไมประวัติการศึกษาไม่มีโรงเรียนมหาวชิราวุธละคะ รบกวนทีมงาน เพิ่มเติมด้วยนะคะ

    ตอบลบ