วันอาทิตย์ที่ 10 กรกฎาคม พ.ศ. 2554

พลโทพระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าอนุสรมงคลการ

พลโทพระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าอนุสรมงคลการประวัติส่วนตัว
          ประสูติเมื่อ 1 เมษายน 2458 ณ ตำหนักเขาน้อย จังหวัดสงขลา เป็นโอรสของสมเด็จเจ้าฟ้ายุคลฑิฆัมพรกรมหลวงลพบุรีราเมศวร์ กับพระเจ้าวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าหญิงเฉลิมเชตร์มงคล

ประวัติการศึกษา
          ในวัยเยาว์เข้ารับการศึกษาในโรงเรียนมหาวชิราวุธ จังหวัดสงขลา ในสมัยที่หลวงปิยวิทยาการ ครูใหญ่คนที่ 6 เป็นผู้บริหารโรงเรียน (พ.ศ. 2465 – 2473)  ประมาณปี พ.ศ. 2468 ย้ายตามพระบิดาเข้ากรุงเทพฯ เข้ารับการศึกษาต่อที่โรงเรียนเทพศิรินทร์ ประมาณ 3 ปี หลังจากนั้นจึงเดินทางไปศึกษาต่อ ณ ประเทศอังกฤษ

ประวัติการทำงาน
          รับราชการยศว่าที่ ร.ด. เมื่อ 6 ม.ค. 2481 ประจำกรมยุทธโยธาทหารบก ประจำกรมพาหนะทหารบก ประจำแผนก 1 กรมสารวัตรทหารบก ประจำแผนก 2กรมเสนาธิการทหารบก ประจำแผนก 1กรมสวัสดิการทหารบก ประจำแผนกถ่ายภาพยนตร์กองการภาพ กรมการทหารสื่อสาร เกษียณอายุราชการเมื่อ 1 ตุลาคม 2518 ยศพลโท

ผลงานดีเด่น
          ทรงริเริ่มกิจการภาพขึ้นกองทัพบก ทรงใช้ความรู้ความสามารถสนับสนุนงานของสถานีโทรทัศน์กองทัพบก จนเป็นที่ชื่นชอบของประชาชน ในส่วนที่เกี่ยวกับโรงเรียนมหาวชิราวุธ พระองค์ทรงเป็นผู้ร่วมก่อตั้งสมาคมนักเรียนเก่ามหาวชิราวุธ จังหวัดสงขลา

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น