วันอาทิตย์ที่ 10 กรกฎาคม พ.ศ. 2554

นายจันทร์ สมบูรณกุล

นายจันทร์ สมบูรณกุล

ประวัติส่วนตัว
         เกิดเมื่อ 23 กันยายน 2450 ที่ตำบลกระดังงา อ.สทิงพระ จ.สงขลา

ประวัติการศึกษา
        ในวัยเยาว์เรียนหนังสือกับพระสงฆ์ที่วัดใกล้บ้านเกิด ต่อมาเรียนที่โรงเรียนวัดสทิงพระ จบชั้นประถมปีที่ 3
ในปี พ.ศ. 2463 – 2468 เข้าเรียนในโรงเรียนมหาวชิราวุธ จังหวัดสงขลา ตั้งแต่ ม.1 – ม.8 เป็นนักเรียน ม.8 รุ่นแรก หมายเลขประจำตัว 1 ของโรงเรียน สำเร็จวิชากฎหมายได้ปริญญาธรรมศาสตร์บัณฑิตจากมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เมื่อ พ.ศ.2495

ประวัติการทำงานและผลงาน
          พ.ศ. 2470 รับราชการครูโรงเรียนมหาวชิราวุธ จังหวัดสงขลา ในปีเดียวกันนี้ก็สอบได้ปลัดอำเภอ ดังนั้น ในช่วงปี พ.ศ. 2470 – 2481 จึงรับราชการในฝ่ายปกครองกระทรวงมหาดไทย เป็นปลัดอำเภอหลายอำเภอ เป็นจ่าจังหวัด ในปี พ.ศ. 2488 – 2510 ได้เป็นผู้ว่าราชการจังหวัดต่างๆ ถึง 7 จังหวัด คือ จังหวัดระนอง กระบี่ สมุทรสาคร พัทลุง สุราษฎร์ธานี นครศรีธรรมราช และจังหวัดราชบุรี เกษียณอายุราชการ เมื่อปี พ.ศ. 2510 เคยได้รับการคัดเลือกจากกระทรวงมหาดไทยไปดูงานในประเทศยุโรปและเอเชียหลายประเทศ อาทิ สหรัฐอเมริกา อังกฤษ ญี่ปุ่น เป็นต้น งานด้านการเมือง ได้รับการแต่งตั้งจากกระทรวงมหาดไทย ให้เป็น ส.ส.กรุงเทพฯ ในช่วงปี พ.ศ.2515 – 2518

ความผูกพัน ที่มีต่อโรงเรียนมหาวชิราวุธ
- อดีตประธานชุมนุมนักเรียนเก่ามหาวชิราวุธ ใน กทม.
- ประธานชมรมนักเรียนเก่าอาวุโส ในกทม.
- บริจาคเงินตั้งกองทุน “สมบูรณกุล” ในมูลนิธิมหาวชิราวุธ
- บริจาคเงินตั้งกองทุน “ม.8 รุ่น 2469 – 2481 ม.ว.อนุสรณ์”
- บริจาคเงินสร้างหอสมุดติณสูลานนท์ โรงเรียนมหาวชิราวุธ
- ได้รับโล่เชิดชูเกียรติจาก มูลนิธิมหาวชิราวุธ
- กรรมการที่ปรึกษาจัดสร้างหอสมุดโรงเรียนมหาวชิราวุธ
- กรรมการอำนวยการงาน 100 ปี มหาวชิราวุธสงขลา

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น