วันอาทิตย์ที่ 10 กรกฎาคม พ.ศ. 2554

นายเธียร เจริญวัฒนา

นายเธียร เจริญวัฒนา


ประวัติส่วนตัว
          เกิดเมื่อวันที่ 30 ตุลาคม พ.ศ.2469 อำเภอระโนด จังหวัดสงขลา สมรสกับคุณสงบ หังสพฤกษ์ 
มีธิดา 2 คน


ประวัติการศึกษา
- ชั้นประถมศึกษา จากโรงเรียนประชาบาล ตำบลระวะ 1 (วัดแจ้ง) 
- ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-2 จากโรงเรียนวชิรานุกูล จังหวัดสงขลา 
- ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3-6 จากโรงเรียนมหาวชิราวุธ จังหวัดสงขลา ได้รับประกาศนียบัตรประโยคครูประถม (ป.ป.) จากโรงเรียนฝึกหัดครูประถม พระนคร 
- สอบได้ประกาศนียบัตรประโยคครูมัธยม (ป.ม.) 
- สอบได้ปริญญาธรรมศาสตร์บัณฑิต (ธ.น.) เมื่อ พ.ศ. 2492 
-ได้รับปริญญานิติศาสตร์ดุษฎีบัณฑิต จากสภาวิทยาศาสตร์คณาสวัสดิ์


ประวัติการทำงานและผลงาน
-  เริ่มรับราชการ 1 ตุลาคม 2486 เป็นครูโรงเรียนมหาวชิราวุธ จังหวัดสงขลา พ.ศ. 2495 เป็นครูใหญ่ โรงเรียนสวยศรีวิทยา อ.หลังสวน จ.ชุมพร
- 1 เมษายน 2496 เป็นอัยการผู้ช่วยกองคดี กรมอัยการ
พ.ศ. 5497 เป็นอัยการผู้ช่วย จังหวัดนครศรีธรรมราช
- 1 พฤศจิกายน 2499 จนเกษียณอายุได้รับราชการโดยดำรงตำแหน่งต่างๆ ดังนี้ ผู้พิพากษา ศาลแขวงลพบุรี ผู้พิพากษาศาลจังหวัดสิงห์บุรี จังหวัดสมุทรปราการ ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลจังหวัดแม่ฮ่องสอน จังหวัดเชียงใหม่ จังหวัดสมุทรปราการ ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลแขวงธนบุรี ศาลแขวงพระนครเหนือ ผู้พิพากษาศาลอุทธรณ์ รองอธิบดีผู้พิพากษาศาลแพ่ง เลขาธิการส่งเสริมงามตุลาการรองปลัดกระทรวงยุติธรรม ปลัดกระทรวงยุติธรรม
- 1 ตุลาคม 2528 เกษียณอายุราชการ 


          ปัจจุบันประธาน ป.ป.ป. ( คณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการประพฤติมิชอบในวงราชการ )
งานด้านการเมือง พ.ศ. 2517 – 2518 เลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมและสมาชิกวุฒิสภา


ความผูกพันที่มีต่อโรงเรียนมหาวชิราวุธ
- เป็นผู้ริเริ่มก่อตั้ง “มูลนิธิมหาวชิราวุธ” บริจาคทุนและจัดหาเงินให้มูลนิธิมหาวชิราวุธ เป็นผู้จัดทำคราสาร      ของมูลนิธิ ตั้งกองทุน “เธียรสงบ” ในมูลนิธิ
- รองประธานกรรมการดำเนินงานสร้างหอสมุดติณสูลานนท์ และบริจาคเงินสมทบทุนสร้างหอสมุดติณสูลานนท์
- ผู้ร่วมก่อตั้ง “ชมรมศิษย์เก่ามหาวชิราวุธ สงขลาอาวุโส” ในกทม. ได้รับโล่เชิดชูเกียรติ จากมูลนิธิมหาวชิราวุธ
- ประธานชุมนุมศิษย์เก่ามหาวชิราวุธ กทม. ปี พ.ศ. 2522
- ประธานกรรมการอำนวยการ งาน 100 ปี มหาวชิราวุธ สงขลา

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น