วันอาทิตย์ที่ 10 กรกฎาคม พ.ศ. 2554

พระธรรมโมลี

พระธรรมโมลี 
(วัดตานีนรสโมสรปัตตานี)


ประวัติส่วนตัว
        พระธรรมโมลี วัดตานีนรสโมสร จ.ปัตตานี มีนามเดิมว่า เกตุ ธรรมรัชชะ
เกิดเมื่อวันที่ 5 ก.พ. 5440 ที่บ้านเลขที่ 2 ถ.ยะหริ่ง ต.บ่อยาง อ.เมือง จ.สงขลา โยมบิดาชื่อนายเฉ่งเซ่ง โยมมารดาชื่อนางโบ้ยเลี่ยน

การศึกษาทางโลก
         ท่านเป็นนักเรียนระดับชั้นมัธยมรุ่นแรกของโรงเรียนมหาวชิราวุธ จากนั้นได้เข้าบรรพชา เมื่อวันที่ 7 ม.ค. 2456 ณ วัดเลียบ อ.เมือง จ.สงขลา ครั้นอายุครบ 20 ปี จึงได้เข้ารับการอุปสมบท เมื่อวันที่ 5 มี.ค. 2460 ด้านการศึกษาทางธรรม สามารถสอบได้ถึงนักธรรมเอกและเปรียญธรรม 4 ประโยค

  เกี่ยวกับหน้าที่บริหารคณะสงฆ์ เป็นเจ้าอาวาสวัดเลียบ จ.สงขลา พ.ศ. 2471 เป็นเจ้าคณะอำเภอจะนะ และอำเภอเทพา จ.สงขลา พ.ศ.2472 เป็นเจ้าคณะอำเภอเมืองสงขลา และได้รับสมณศักดิ์เป็นพระครูหลวงวิจิตคณานุรักษ์เป็นกรรมการสงฆ์ จ.สงขลา พ.ศ.2473 เป็นเจ้าคณะมณฑลปัตตานี และเลื่อนสมณศักดิ์เป็นพระราชาคณะที่ พระญาณโมลีธรรมวาทีสุนทร

   และในปี พ.ศ.2477 ท่านได้เลื่อนสมณศักดิ์ขึ้นเป็นขั้นราช พ.ศ.5498 เลื่อนเป็นขั้นเทพ (รองเจ้าคณะภาค) พ.ศ.2537 เลื่อนสมณศักดิ์เป็นพระราชาคณะ ชั้นธรรมที่พระธรรมโมลี ศรีปริยัติโยดม ภาวนาวิกรมญาณปรีชา ศาสนกิจธุราทร มหาคณิสสร บวรสังฆาราม คามวาสี

    พ.ศ.2531 ได้รับการถวายปริญญาศิลปศาสตร์ดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาปรัชญาและศาสนาจากคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
     พระธรรมโมลี เป็นผู้นำที่เร่งรัดให้ทางรัฐบาลฝ่ายการศึกษา ได้จัดการศึกษา โดยการสร้างโรงเรียนเทศบาล ซึ่งเป็นโรงเรียนที่สอนภาษาไทยแห่งแรกในจังหวัดปัตตานีได้ดำเนินการจัดสร้างหอสมุดแห่งชาติ จังหวัดปัตตานี

     นอกจากนี้ ท่านได้ประพันธ์บทกวีต่างๆ รวมทั้งร้อยแก้วและร้อยกรองไว้เป็นจำนวนมาก สำหรับร้อยกรองที่มีชื่อของท่านคือ “มหาสุบินคำฉันท์” และยังมีโคลงเรื่องวีรบุรุษวีรสตรี ซึ่งพิมพ์ในหนังสือทักษิณ อันเป็นหนังสือประมวลบทร้อยกรองของกวีชาวใต้
     พระธรรมโมลี เป็นพระที่สนับสนุนการศึกษา ด้านงานพัฒนาและก่อสร้างสิ่งต่างๆก็ปรากฏให้เห็นเป็นรูปเป็นร่าง เกี่ยวกับการอบรมเทศนาญาติโยม ก็ได้รับความเคารพเชื่อฟัง และปฏิบัติตามด้วยดีเ
สมอมา

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น