วันอาทิตย์ที่ 10 กรกฎาคม พ.ศ. 2554

นาย อรัญ ธรรมโน


นาย อรัญ ธรรมโนประวัติส่วนตัว
          เกิดเมื่อ 10 กุมภาพันธ์ 2477 ภูมิเลานำเดิมอำเภอเบตง จังหวัดยะลา 
ภรรยาชื่อคุณเรวดี(ประดิษฐทัศนีย์) ธรรมโน   มีบุตร – ธิดา 3 คน


ประวัติการศึกษา
- เรียนจบชั้นประถมศึกษา จากโรงเรียนกลับเพชรศึกษา สงขลา 
- ชั้นมัธยมศึกษาเข้าโรงเรียนมหาวชิราวุธ ตั้งแต่ม.1 – ม.6 
- ระดับอุดมศึกษา จบปริญญาตรีเศรษฐศาสตร์บัณฑิต (เกียรตินิยม) จากมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 
- ปริญญาโทเศรษฐศาสตร์ จากมหาวิทยาลัยมิชิแกน และปริญญาเอก จากมหาวิทยาลัยโอเรกอน
   ประเทศสหรัฐอเมริกา


ประวัติการทำงานและผลงาน
         รับราชการในกระทรวงการคลัง มีตำแหน่งต่างๆ หัวหน้ากองเศรษฐกิจ สำนักงานเศรษฐกิจการคลัง ผู้อำนวยการกองการสามิต กรรมสรรพสามิต รองอธิบดีกรรมสรรพสามิต อธิบดีกรมธนารักษ์ ผู้อำนวยการสำนักงานเศรษฐกิจและการคลัง อธิบดีกรมบัญชีกลาง กระทรวงการคลัง ฯลฯ ปัจจุบันเป็นที่ปรึกษา
ฝ่ายเศรษฐกิจการคลัง ฯพณฯ พลเอก ชวลิต ยงใจยุทธ นายกรัฐมนตรี


ความผูกผันที่มีต่อโรงเรียนมหาวชิราวุธ
          ประธานชุมนุมนักเรียนเก่ามหาวชิราวุธ กทม. ปีพ.ศ.2530 ตั้งกองทุน “ชุมนุมศิษย์เก่า ม.ว. กทม. 2530” ในมูลนิธิมหาวชิราวุธกรรมการดำเนินงานจัดสร้างอาคารหอสมุดติณสูลานนท์ ประธานกรรมการ
ที่ปรึกษาจัดหาทุนดำเนินการจัดงาน และกรรมการที่ปรึกษาจัดงาน 100 ปี หาวชิราวุธจังหวัดสงขลา
1 ความคิดเห็น:

  1. เป็น อธิบดีกรมศุลฯ กรมสรรพสามิต ด้วยน่ะครับถ้าจำไม่ผิด

    ตอบลบ